• Wpisów:335
 • Średnio co: 5 dni
 • Ostatni wpis:wczoraj, 21:40
 • Licznik odwiedzin:13 348 / 1687 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Chcę zapamiętać cię tak jak dobry sen,
dzisiaj proszę nie budź mnie
Teraz gdy jesteś tu, wiem jakich użyć słów,
nigdy nie mów nigdy już
 

 
To zaczęło się latem rok wstecz
Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być
Jak wiesz bardzo dobry miał styl
Taki słodki miał styl..
Był mą podróżą dziką uwolnił mnie
Rockendrolowym snem i rozkoszą był
Po tak namiętnej nocy jak wierzyć że odszedł?
 

 
Nie chciała się zakochać.
Miała niemiłe doświadczenia.
Szukała pocieszenia, nic więcej..
Chciała się pozbierać,
bo miala już wszystkiego dosyć.
I wtedy pojawił się On..
Małymi krokami odbudował jej serce.
Rozkochał ją w sobie. I odszedł..
Wszystko zaczeło się od nowa
 

 
Tak mało trzeba nam i dużo tak , żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, muśnięcie warg, wystarczy żeby ktoś pokochał nas.
Żeby szczęśliwym być i szczęście dać, tak mało trzeba nam i dużo tak.
 

 
Chciałabym za­pom­nieć o Tobie,
ale tak trud­no za­pom­nieć o kims ko­go sie tak nap­rawdę nie 'miało'..
 

 
- Chciałam się z Tobą pożeg­nać - po­wie­działam stojąc w drzwiach wejściowych a po po­liczku płynęły mi łzy
* Tyl­ko po to tu przyszłaś ?- spy­tał obojętnym to­nem
- Chy­ba tak. Chciałam Cię po raz os­tatni zo­baczyć. Nie mam siły już kochać za nas dwo­je, uda­wać , że mnie nie ra­nisz i wie­rzyć w to, że zacznie Ci na mnie za­leżeć
* Już Ci mówiłem, co sądzę o uczu­ciach. Było dob­rze jak cza­sami przychodziłaś, by­liśmy wte­dy ra­zem, ale jak zro­bił się z te­go obo­wiązek to przes­tało mi się po­dobać, bo...
- Przes­tań! - krzyknęłam - Te­raz udo­wad­niasz mi, że byłam dla Ciebie za­bawką i ...
* Nie byłaś za­bawką
- To kur­wa kim? Dziew­czyną do to­warzys­twa, pot­rzeb­na na ja­kiś czas? A, że nie poszłam z tobą do łóżka, to pos­ta­nowiłeś mnie zos­ta­wić! Do cho­lery człowieku, masz po­nad 20 lat a zacho­wujesz się jak dziec­ko! Wiesz jak ja się te­raz czuję?...
* Zro­zum, że...
- Nie prze­rywaj mi ! Wiem, wiem, że jest Ci to obojętne, co czuję , bo Ty prze­cież nie masz uczuć, nie pot­ra­fisz kochać, a poz­wo­liłeś żebym ja po­kochała Ciebie
* Proszę Cię us­pokój się. Usiądź. Jes­teś cała roz­trzęsiona, a w Twoim sta­nie jest to niebez­pie­czne...
- Da­ruj so­bie swo­je tros­ki. Zro­zum tak będzie dla mnie le­piej. Ja się niszczę od, mo­ja dusza umiera. Dałam Ci czas, o który pro­siłeś, a te­raz próbu­jesz mi wmówić, że so­bie coś ubzdu­rałam, że nie obiecałeś, że na coś mi od­po­wiesz...
* Nie było mnie
- I co z te­go? Mogłeś na­pisać, że po­gada­my później , ale zresztą i tak by nie doszło do tej roz­mo­wy, jes­teś tchórzem w moich oczach !! I żyj so­bie da­lej sam , miej tą swoją kochaną wol­ność
* Ta­ki wi­docznie już jes­tem
- Więc życzę Ci szczęścia i po­wodze­nia, i mam tyl­ko nadzieję, że które­goś dnia zatęsknisz za mną tak, jak ja tęsknić będę, bo na­dal Cię kocham
* Wiem, że mnie kochasz i to jest w tym naj­gor­sze. Bo mi­mo wszys­tko nig­dy nie chciałem Cię zra­nić . Mogę Ci cze­goś życzyć?
- Tak. Bym szyb­ko za­pom­niała o...
* O mnie?
- Nie. Ciebie będę pa­miętała. Za­pom­nieć chcę o uczu­ciu, którym Cię darzę - po czym po­deszłam, po­całowałam go po raz os­tatni, aby dob­rze za­pamiętać smak je­go słod­kich ust i wyszłam, zos­ta­wiając go na środ­ku ko­rytarza. Nie wiem, co zro­bił po moim odejściu, nie wiem, czy zatęskni, zda so­bie ze wszys­tkiego sprawę. Nie wiem. Wiem, że prze­de mną ciężkie dni, w których muszę nau­czyć się żyć bez mo­jego oso­bis­te­go anioła ...
 • awatar cabin crew: Fitness, uroda, lotnictwo, życie stewardes, porady, nauka języków - wszystko na jednym blogu, serdecznie zapraszam ! :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Bo przy­jaciel ma to do siebie, że nie od­czu­wasz przy nim pres­ji mówienia, i możesz tak bez­tros­ko tkwić w chwi­li milczenia.
 

 
Im więcej pragnę wy­razić, tym mniej słów po­siadam. W ta­kich chwi­lach po pros­tu chcę po­dejść, chwy­cić Cię za rękę, stanąć twarzą w twarz, po­całować i poczuć to wszys­tko: miłość, pasję, pożąda­nie, tę chęć by­cia ra­zem, po­mimo wszys­tkiego. Tak bar­dzo te­go pot­rze­buję, two­jego ciepła, wspar­cia, zro­zumienia. Wtu­lić się w Ciebie i poczuć bez­pie­czeństwo. Zo­baczyć w Twoich oczach szcze­re uczu­cie w pos­ta­ci is­kierek, które nig­dy nie zgasną.
 

 
"Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz parasolkę, gdy zaczyna padać.
Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna świecić.
Mówisz, że kochasz wiatr, a zamykasz okno, gdy zaczyna wiać.
Właśnie dlatego boję się, kiedy mówisz, że mnie kochasz.''
 

 
...Zabierz mnie do marzeń krainy
Gdzie noc ciemna nie zapada
Nie szukaj nigdy miłości przyczyny
Bo miłość sama serce dopada...
Gdy nie widać uczucia to go nie szukaj
Choćbyś go szukał po całym świecie
Bo miłość w serce zaczyna pukać
Gdy nawet o tym jeszcze nie wiecie
I nawet gdy znajdziesz osobę nową
Myśląc na rozum, że odpowiednią
Serce i tak pójdzie inną drogą
Miłość jest magią bardzo tajemną...
 

 
"Widziałam kobietę.
Miała ta­kie smut­ne oczy. Pat­rzyła przed siebie pus­tym wzrokiem.
Ser­ce miała wy­ciągnięte na dłoni.
Było małe, kruche, z liczny­mi bliz­na­mi. Led­wo biło.
Ko­bieta wy­ciągnęła rękę, po­kazując mi swo­je ser­ce.
Krzyczała
że jest ta­kie prze­ze mnie, że to ja i mo­ja naiw­ność za­bija jej duszę.
Płakała. Ra­miona jej drżały
Ser­ce- po­woli pękało na pół.

Wte­dy uświado­miłam so­bie, że pat­rzę w lustro."
 

 
"A gdybyś tu przy mnie dziś był
Chociaż wiatr już tuli mnie
I usiadł byś na piasku gdzieś
Bo na trawie lubisz mniej
I całą noc do rana i w dzień
Opowiadał byś mi
Co u ciebie a u mnie nie(...)
Gdy noc ciepła jest
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię
Spać po prawej lubię mniej
A gdy będzie źle nie puść mnie"
 

 
"..kiedyś ktoś mnie za­pytał : Co dla ciebie w życiu jest naj­trud­niej­sze?
Od­po­wie­dzialam , że nie wiem.Że chy­ba nie ma ta­kiej rzeczy. Te­raz juz umiem od­po­wie­dziec na to py­tanie. Gdy dziś mnie za­pyta­cie Co jest dla mnie naj­trud­niej­sze, od­po­wiem :
-Naj­trud­niej w życiu pat­rzeć jest w oczy ukocha­nej oso­by i widzieć pus­tkę. Zu­pełne nic. Obojętność , ze­ro tęskno­ty. Naj­trud­niej czuć że się ją kocha cała sobą i wie­dzieć że bez niej nie można żyć ale ona bez ciebie jest szczęśli­wa. Naj­trud­niej kochac bez wzajemności..."
 

 
Tak bar­dzo jej na Nim za­leży.
Dla krótkiej chwi­li spędzo­nej z Nim zro­bi wszys­tko.
To nic, że po­tem cier­pi.
Jest na to przy­goto­wana, cho­ciaż wie­rzy w in­ne za­kończe­nie.
Naiw­na. I tak brnie w coś co nie ma sen­su, wierząc, że może jed­nak zacznie mieć ja­kiś sens.
Bezsensu.
 

 
"W poszukiwaniu jakichkolwiek wzruszeń
Jak zawsze nocą
Przed siebie ruszę
I będę się tłuc od światła do światła
Pokolorowana neonami miasta
Bo kiedy nie ma miłości (...)
Tak mało mi zostaje - prawie nic"
 

 
"Nagle świat się mieści w Twoich oczach
Już nie wiem czy Ciebie znam
Chwile - kolorowe przeźrocza
w jedno, szybko zmienia je czas(...)
Jeszcze obok Ciebie moje ramię,
A jednak szukamy się.
Może nie pójdziemy już razem,
Słowa z wolna tracą swój sens. "
 

 
"Sto gorących słów, gdy na dworze mróz
Niewyspaną noc, jeden koc
Solo moich ust, gitarowy blues
Kilka dróg na skrót, parę stów
Nie mogę ci wiele dać
Nie mogę ci wiele dać,
Bo sam niewiele mam
Nie mogę dać wiele ci
Nie mogę dać wiele ci
Przykro mi... "

 • awatar xxbunny: Boski blog ♥ i suuuuper wpis :) zapraszam do mnie, do komentowania i obserwowania odwdziecze sie tym samym :*
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
"Za mądra dla głupich,
a dla mądrych zbyt głupia.
Zbyt ładna dla brzydkich,
a dla ładnych za brzydka.
Za gruba dla chudych
,a dla grubych za chuda."
 

 
"Miałaś nie płakać, miałaś być twarda
Co z Tobą jest
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić
Zapomnieć mnie
Miałaś nie płakać, świat poukładać
Żeby miał sens
Łatwo mówi się - ja wiem"
 • awatar ♛ ѕateenkaari ❤: Niestety, prawda. ;c Fajny blog *u* Meega wpis ;) Zapraszam do mnie, może się spodoba. :D Pozdrawiam ^^
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
"Nie ma już na to szans,
żeby znów wzniecić ten płomień z naszego snu.
Dziś to nie uda się.
Każdy z nas znowu ma inny plan,
daj mi powód a ja będę tam.
Tam, gdzie zamierzałeś pójść.
Bo kiedy nie ma w nas miłości
to sercu czegoś brak.
Wciąż pozbawieni namiętności
która gdzieś wiruje w nas.
Bez żadnych zasad, pytań,
znowu uciekamy sobie tak
Przechodząc obojętnie,
nie dając szans."
 • awatar Pypeć: @seoxlc: Pierwsza pochwała :)dziękuje i postaram się :)
 • awatar seoxlc: Ciekawy blog. Pisz często :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
"Kiedy złamał Jej serce' świat stracił kolory, a Ona czuła się jak jakiś duch błąkający się po świecie. Zawsze cicha, zamyślona' unikała towarzystwa. Aż pewnego razu powiedziała sobie, że czas to zmienić. Wmówiła sobie, że jest szczęśliwą singielką, nikogo nie kocha i dobrze Jej z tym. Bo z miłości tylko się cierpi i głupieje. Mijały miesiące, a Ona utwierdzała się w przekonaniu, że to co wmówiła sobie na początku, teraz stało się prawdą. I byłoby pięknie, gdyby nie odezwał się On. Wystarczyło, że napisał, a Ona już zaczęła o Nim myśleć przed snem, mimowolnie szukać w głowie tematów do rozmów, szukać Jego twarzy w swoim otoczeniu... Teraz wmawia sobie, że to tylko przyzwyczajenie. Cholernie się boi, że wcale nie przestała Go kochać. Oby udało się jej znowu zapomnieć i wcielić w życie to co sobie wmawia codziennie wieczorem 'to tylko kolega'."
 

 
"Uśmie­cham się do Ciebie. Czym jest uśmiech? Światłem przez gwiazdę posłanym gwieździe. Za­pachem który tra­wy wiąże w brzęczącą łąkę. Łagod­ny ko­lor ziele­ni ko­lor moich oczu wplątał się w Two­je pal­ce. Trzy­masz w ręce roz­szep­ta­ne ciało łąki. Tra­wa cier­pkim wąskim kształtem opo­wiada o moich oczach pat­rzących nies­kończe­nie. Uśmie­chasz się do mnie."
 • awatar Aneta A.: I właśnie ja jestem za tym, aby uśmiechać się jak najczęściej. :D
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Już po szkole jak zwykle odwalałyśmy z Pipem (moja przyjaciółka Ola).Niby dzień nie zapowiadał się dobrze ale z Tą wariatką długo się zmulać nie da Bo przecież słowa: "coś spadło", "Ja", itp. też mogą być zabawne

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać."
 • awatar Pypeć: @FeelThisMoment.: dziękuję :)
 • awatar Abigaill.: Ładne zdjęcie :)
 • awatar Pypeć: A tam męczyć:) dzień w szkole luźny wiec nie męczyłyśmy się. Jak najbardziej pozytywny,tego było mi trzeba :) ja również :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Może na początku kilka słów o mnie. Mam na imię Monika. Mam 19 lat i aktualnie kończę IV klasę technikum organizacji reklamy.Moim głównym zmartwieniem jest matuuura
Jestem zwariowaną blondynką "ostro walniętą" "zakręconą". Staram się wycisnąć z życia ile się da, raz się żyje trzeba zostawić po sobie ślad i mieć cudowne wspomnienia

Piszę pierwszy raz na takiego typu stronie więc proszę o wyrozumiałość
 • awatar Pypeć: dziękuję :)mam nadzieję że z czasem dojdę do wprawy :P
 • awatar kruk55: ładny zaczątek :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›